زنم زنگ زده داد و فریاد میگه:

خاک تو سرت آشغال مگه من واست چی کم گذاشتم؟

دلت به حال اون طفل معصوممون نسوخت؟

چرا این کارو با من کردی؟

منو میگی ۳تا سکته رو رد کردم بعدش خندید و گفت:

.

.

.

الکی مثلا بهم خیانت کردی…!!

.

.

به خدا یه لحظه فک کردم همه چیرو فهمیده!

منبع اصلی مطلب : ܜܔܢܜ اصن یه وضعی ܜܔܢܜ
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :